Links for amazon-fresh-pkg

amazon_fresh_pkg-0.0.1-py3-none-any.whl
amazon_fresh_pkg-0.0.1.tar.gz