Links for apfake

apfake-0.0.1.tar.gz
apfake-0.0.2.tar.gz
apfake-0.0.3.tar.gz