Links for asmjit

asmjit-0.1.1.tar.gz
asmjit-0.1.2.tar.gz
asmjit-0.1.tar.gz