Links for aws-dynamodb-encryption-python

aws-dynamodb-encryption-python-10.10.10.tar.gz