Links for awsudo

awsudo-0.1.1.tar.gz
awsudo-0.1.2.tar.gz
awsudo-0.2.0.tar.gz