Links for awswafip

awswafip-0.1.1.3-py3-none-any.whl
awswafip-0.1.1.3.tar.gz
awswafip-0.1.2.3-py3-none-any.whl
awswafip-0.1.2.3.tar.gz
awswafip-0.1.3.3-py3-none-any.whl
awswafip-0.1.3.3.tar.gz